Styrelsen


Bengt Samuelsson

Ordförande, Bengt Samuelsson
Bengt har arbetat som personskadereglerare på Trygg-Hansa 2004-2008 med trafik- och ansvarsskador, tidigare på AFA 1986-2004, sista åren som skadekonsulent. Bengt är med i en del andra förenings-styrelser och är biofreak men ägnar också fritiden åt motion och teater.

e-post: bengt.samuelsson@hotmail.com


Gunnel Hensing

Vice ordförande, Gunnel Hensing
Gunnel Hensing är professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet. Hon har forskat inom försäkringsmedicinens område sedan mitten av 1990-talet då hon skrev sin avhandling om psykiatrisk sjukfrånvaro. Hon leder forskningsprogrammet New Ways där det ingår flera olika delprojekt: www.epso.gu.se/newways. Målet är att utveckla ny kunskap för att stärka kapaciteten i arbetslivet att möta och stödja personer med psykiska problem att behålla sin förmåga att arbeta och att bidra till att stärka primärvårdens kompetens i att möta patienter med psykiska problem och risk för sjukfrånvaro. Hon leder också ett longitudinellt projekt om kvinnors psykiska hälsa och alkoholkonsumtion: www.epso.gu.se/WAG. Gunnel Hensing är också president för en sektion inom EUPHA, som är en europeisk folkhälsoorganisation, med fokus på social trygghet, arbete och hälsa.


Kassör, David Johansson
David har en samhällsvetenskaplig magisterexamen och jobbar som beslutsfattare arbetsskador på Försäkringskassan. Vid sidan om gillar han att träna och tränar bland annat självförsvar, han är även med i en astronomiförening


Kontakter med KI, Emilie Friberg
Emilie är docent i epidemiologi vid Karolinska Institutet. Där leder hon en forskargrupp som fokuserar på riskfaktorer för och konsekvenser av sjukfrånvaro, främst i relation till multipel skleros, trafikskador och cancer, samt interaktioner mellan olika professioner och sjukskrivna.  


Ossian von Friesen

FK kontakter, Ossian von Friesen Friberg
Ossian är för närvarande utredningssekreterare i Arbetsskadeutredningen (S 2021:11) och tjänstledig från sin tjänst som utredare på Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).  Han har en bakgrund som specialist på Försäkringskassan inom arbetsskadeförsäkringen och är medförfattare till Försäkringsmedicin för arbetsskador i rörelseorganen volym 1 och 2 som getts ut av Studentlitteratur.” 


Kontakter med MR, Mikael Tingsvik
Mikael Tingsvik är specialist i allmänmedicin och försäkringsmedicinsk rådgivare på Försäkringskassan inom avdelningen för arbetsskador och på LÖF. Vid sidan om arbetet gillar Mikael att resa, musik och film.


Webbansvarig, Fredrik Engman
Fredrik arbetar som produktanalytiker på Mavera som erbjuder oberoende försäkringsmedicinska bedömningar via ett webbaserat system. På fritiden spelar han gärna gitarr och lagar/äter god mat.


Sekreterare, Helena Sandén
Helena Sandén är universitetssjukhusöverläkare och docent vid Arbets- och miljömedicin i Göteborg. Hon har även arbetat inom företagshälsovården och som försäkringsmedicinsk rådgivare med arbetsskadeärenden på Försäkringskassan respektive Afa försäkring. Helena Sandéns forskning har varit inriktad på ergonomi, vibrationer, långvarig smärta samt arbetsförmåga hos individer med besvär och sjukdom. Hon har deltagit som sakkunnig i arbetet med att ta fram en SBU-rapport, ”Arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i nacke, axlar, armar och händer”(2022). Hon har även deltagit som sakkunnig i ett arbete för ISF (Inspektionen för socialförsäkringar) vilket resulterade i en rapport ”Jämställdhetsanalys av handläggningen av arbetsskadeförsäkringen” (2019).