Styrelsen


Bengt SamuelssonOrdförande, Bengt Samuelsson
Bengt har arbetat som personskadereglerare på Trygg-Hansa 2004-2008 med trafik- och ansvarsskador, tidigare på AFA 1986-2004, sista åren som skadekonsulent. Bengt är med i en del andra förenings-styrelser och är biofreak men ägnar också fritiden åt motion och teater.

e-post: bengt.samuelsson@hotmail.com


Gunnel HensingVetenskaplig sekreterare och vice ordf, Gunnel Hensing
Gunnel Hensing är professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet. Hon har forskat inom försäkringsmedicinens område sedan mitten av 1990-talet då hon skrev sin avhandling om psykiatrisk sjukfrånvaro. Hon leder forskningsprogrammet New Ways där det ingår flera olika delprojekt: www.epso.gu.se/newways. Målet är att utveckla ny kunskap för att stärka kapaciteten i arbetslivet att möta och stödja personer med psykiska problem att behålla sin förmåga att arbeta och att bidra till att stärka primärvårdens kompetens i att möta patienter med psykiska problem och risk för sjukfrånvaro. Hon leder också ett longitudinellt projekt om kvinnors psykiska hälsa och alkoholkonsumtion: www.epso.gu.se/WAG. Gunnel Hensing är också president för en sektion inom EUPHA, som är en europeisk folkhälsoorganisation, med fokus på social trygghet, arbete och hälsa.

e-post: gunnel.hensing@socmed.gu.se


Ossian von Friesen

Ansvarig för FK kontakter, Ossian von Friesen
Ossian är specialist på Försäkringskassan inom arbetsskadeförsäkringen. Han har arbetat på Försäkringskassan sedan 2006 (med arbetsskadeförsäkringen sedan 2008). Han är också medförfattare till Försäkringsmedicin för arbetsskador i rörelseorganen volym 1 och 2 som getts ut av Studentlitteratur. Fritiden ägnar Ossian mest åt musik, dryck och mat.

e-post: ossianvf@gmail.com


David JohanssonKassör, David Johansson
David Johansson har en samhällsvetenskaplig magisterexamen och jobbar som beslutsfattare arbetsskador på Försäkringskassan. Vid sidan om gillar han att träna och tränar bland annat självförsvar, han är även med i en astronomiförening.

e-post: david.johansson.dj@bredband.net


Webbansvarig, Fredrik Engman
Fredrik arbetar som partneransvarig på Mavera som erbjuder oberoende försäkringsmedicinska bedömningar via ett webbaserat system. På fritiden spelar han gärna gitarr och lagar/äter god mat.

e-post: fredrik.engman@mavera.com