Aktuellt

Sällskapet består idag av 82 medlemmar men vi ser gärna att vi blir fler!
Om du har någon på arbetet eller i bekantskapskretsen som du vet har ett försäkringsmedicinskt intresse, be denne att kontakta styrelsen för ytterligare information om medlemskap.

Kalendarium

  • Höstmöte nummer 1
    Vårt första höstmöte är den 29 oktober kl 18. Vår gäst är Kristina Alexanderson och ämnet är rapporten ”Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning av patienter”. Anmälan sker till bengt.samuelsson@hotmail.com

  • Måndagen den 19/11 klockan 13-19 arrangerar Karolinska Institutet ett seminarium om forskning om sjukfrånvaro för att uppmärksamma professor Kristina Alexandersons 30-åriga forskargärning inom sjukfrånvaroområdet. Karolinska Institutets rektor inleder, därefter följer flera föreläsningar inom området och en paneldiskussion med beslutsfattare och politiker om vilken vetenskaplig kunskap och kompetens som behövs för att utveckla framtidens sjukfrånvaroförsäkring. Seminariet avslutas klockan 17.00 och därefter är det dags för mingel med dryck, tilltugg, m.m. Anmälan sker till Katarina.lonnqvist@ki.se

  • Höstmöte nummer 2
    Vårt andra höstmöte är den 4 december kl 18, kvällens ämne är ”Sjukdom, försäkringsmedicin och arbetsoförmåga”. Anmälan sker till bengt.samuelsson@hotmail.com