Aktuellt

Sällskapet består idag av 82 medlemmar men vi ser gärna att vi blir fler!
Om du har någon på arbetet eller i bekantskapskretsen som du vet har ett försäkringsmedicinskt intresse, be denne att kontakta styrelsen för ytterligare information om medlemskap.

Kalendarium

  • EUMASS kongressen för 2018 kommer att gå av stapeln den 4-6 oktober i Maastricht. Läs mer HÄR!
  • I vår 2018 ger Karolinska Institutet en Phd-kurs i;
    Sickness absence research: theories, methods and concepts. Läs mer HÄR och kontakta Kristina Alexandersson för mer information.