Aktuellt

Sällskapet består idag av 82 medlemmar men vi ser gärna att vi blir fler!
Om du har någon på arbetet eller i bekantskapskretsen som du vet har ett försäkringsmedicinskt intresse, be denne att kontakta styrelsen för ytterligare information om medlemskap.

Kalendarium

  • Vårmöte 11 april 2019 
    Välkommen till FörsäkringsMedicinska Sällskapets årsmöte den 11 april kl 18.00 på Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm. Program för kvällen är: Attityder till depression – en försäkringsmedicinsk fråga? – Forskarna Lena Wängnerud, statsvetenskap, och Jesper Löve, socialmedicin och epidemiologi, vid Göteborgs universitet presenterar en aktuell studie från forskningsprogrammet New Ways. Forskargruppen undersöker om stigmatiserande attityder till depression kan påverka prevention och rehabilitering i relation till sjukskrivning. I den här första studien redovisar man hur attityder till depression ser ut i en svensk befolkningsstudie och vilka faktorer som starkast samvarierar med dessa attityder. En av de faktorer man undersökt är om det finns samband med politiska sympatier.Efter deras presentation kommer vi att ha årsmötet följt av tapasbuffé. Anmälan till årsmötet/förtäring görs till Bengt Samuelsson på tel 070-691 98 88 eller på mail: bengt.samuelsson@hotmail.com
  • Vårmöte 15 maj i Göteborg
    Välkommen till Försäkringsmedicinska Sällskapets vårmöte den 15 maj kl 18, Arbets- och miljömedicin, Medicinaregatan 16 A, Göteborg. Doktoranden Stefan Oliv vid Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet kommer att presentera sin avhandling: ”Work ability and exposure to work demands among workers with neck pain”, som han senare försvarar vid sin disputation den 4 juni.