Aktuellt

Sällskapet består idag av 82 medlemmar men vi ser gärna att vi blir fler!
Om du har någon på arbetet eller i bekantskapskretsen som du vet har ett försäkringsmedicinskt intresse, be denne att kontakta styrelsen för ytterligare information om medlemskap.

Kalendarium

Onsdagen den 15 december klockan 18.00 inbjuder vi till ett spännande föredrag:

” Avslagsmaskinen – Hur sjukförsäkringen förändrades. ”

Mer info här

Under mars och april 2022 erbjuder avdelningen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, två kurser i försäkringsmedicin.

Kurserna ger dig möjlighet att fördjupa de försäkringsmedicinska kunskaper som läkare respektive rehabkoordinatorer behöver i sitt kliniska arbete, fokus på sjukskrivningsprocessen samt på samarbete mellan professioner och samverkan med andra aktörer. 

Varje kurs omfattar 2 hp på avancerad nivå.

Du kan anmäla dig via nedanstående länkar:

Försäkringsmedicin, 2 hp, VT22 – läkare

https://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/CourseTermInfo.aspx?ctid=4030

Försäkringsmedicin, 2 hp, VT22 – Rehabiliteringskoordinatorer

https://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/CourseTermInfo.aspx?ctid=4029