Aktuellt

Sällskapet består idag av 82 medlemmar men vi ser gärna att vi blir fler!
Om du har någon på arbetet eller i bekantskapskretsen som du vet har ett försäkringsmedicinskt intresse, be denne att kontakta styrelsen för ytterligare information om medlemskap.

Kalendarium

Välkommen till möte med Försäkringsmedicinska sällskapet i Göteborg!

Måndagen den 24 februari klockan 18.00 inbjuder vi till ett möte om en nyligen publicerad rapport från Inspektionen för socialförsäkringen:

En jämställdhetsanalys av handläggningen av arbetsskadeförsäkringen.

Huvudparten av analyserna i rapporten har genomförts av en tvärvetenskapligt sammansatt grupp av forskare vid Göteborgs Universitet. På mötet presenterar de innehållet i ISF-rapporten och ytterligare iakttagelser som framkommit under utredningen.

Efter forskarnas presentation blir det tid för frågor och samtal. Mötet avslutas med mingel och tilltugg.

Föreläsare:

Lotta Dellve, Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap

Helena Olofsdotter Stensöta, Statsvetenskapliga institutionen

Sebastian Wejedal, Juridiska Institutionen

Eva Andersson och Helena Sandén, Institutionen för medicin, Arbets- och miljömedicin

Sofia Björk, Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap

Kristina Hermansson, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Mötet hålls i biblioteket på Arbets- och miljömedicin, Medicinaregatan 16 i Göteborg. ANMÄL DIG TILL BENGT SAMUELSSON: bengt.samuelsson@hotmail.com

Välkommen till Försäkringsmedicinska sällskapets höstmöte i Stockholm!

Datum: 14 november
Tid: 18.00
Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm 

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess.

Mandus Frykman berättar om sitt uppdrag.

Mandus Frykman, är med dr, leg psykolog och ek kand. Han är anknuten forskare vid Medical management center, Karolinska institutet, där han är involverad i forskningsprojekt om olika aspekter av arbetsmiljö och implementering. Mandus har tidigare varit verksam som psykolog och chef inom företagshälsovården (2007-2018).

Läs mer om Mandus Frykman och hans uppdrag här: https://sjukskrivningsprocessen.se/utredningen/

Efter presentationen blir det tillfälle till frågor och gemensamt samtal med tilltugg. Sprid gärna information om mötet, vi ser gärna fler intresserade som kanske också vill bli medlemmar

ANMÄL DIG TILL BENGT SAMUELSSON: bengt.samuelsson@hotmail.com

Föreläsning på Karolinska Institutet

KI har börjat med en föreläsningsserie kallad Insurance Medicine Lecture. Föreläsning nummer två går den 3 oktober, mer info och anmälan

Välkommen till Försäkringsmedicinska sällskapets höstmöte i Göteborg!

Den 10 oktober klockan 17.00 inbjuder vi till en föreläsning med professor Angelique de Rijk från Maastricht University i Holland på temat:

Social insurance in the Netherlands and the large role of the employer.

Föreläsningen bygger på ett kapitel ur boken The Science and Politics of Work Disability Prevention, redaktör MacEachen, och utgiven på Routledge förlag 2019. Angelique kommer att beskriva det holländska försäkringssystemet och specifikt diskutera arbetsgivarens roll. Hon kommer också att göra jämförelser med det svenska systemet. Angelique de Rijk är professor i Arbete och hälsa. Hennes expertisområde är forskningsfrågor som rör sjukskrivning, återgång i arbete, arbetsgivarens ansvar och försäkringssystem i olika europeiska länder. Hon har också drivit projekt kring återgång i arbete efter bröstcancer.

Höstmötet hålls i biblioteket på Arbets- och miljömedicin, Medicinaregatan 16 i Göteborg. Efter föreläsningen blir det möjlighet till samtal och mötet avslutas med mingel och lite tilltugg.

ANMÄL DIG TILL BENGT SAMUELSSON: bengt.samuelsson@hotmail.com

EUMASS

16 – 18 september 2021 är det dags för EUMASS i Basel, Schweiz. Mer info här