Aktuellt

Sällskapet består idag av 82 medlemmar men vi ser gärna att vi blir fler!
Om du har någon på arbetet eller i bekantskapskretsen som du vet har ett försäkringsmedicinskt intresse, be denne att kontakta styrelsen för ytterligare information om medlemskap.

Kalendarium

Välkommen till möte med Försäkringsmedicinska sällskapet!

Onsdagen den 26 maj klockan 18.00 om Psykosocial arbetsmiljö – hälsa och välbefinnande.

Här presenteras två systematiska litteraturöversikterna som har publicerats i en rapport från Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Den första systematiska litteraturöversikter innefattar studier som undersökt samband mellan psykosociala arbetsmiljöfaktorer och hälsa/välbefinnande. Den andra studier som undersökt effekter av psykosociala arbetsplatsnära interventioner.

Emilie Friberg, docent Avdelningen för Försäkringsmedicin, Institutionen för Klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, samt på Centrum för psykiatriforskning i Region Stockholm.

Per Lytsy, läkare och docent Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Avdelningen för Försäkringsmedicin, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, samt Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Efter forskarnas presentation blir det tid för frågor och samtal.

Mötet kommer hållas digitalt på zoom. Länken skickas ut några dagar innan seminariet till dom som anmält sig.

ANMÄL DIG TILL BENGT SAMUELSSON: bengt.samuelsson@hotmail.com

EUMASS

16 – 18 september 2021 är det dags för EUMASS i Basel, Schweiz. Mer info här