Aktuellt

Sällskapet består idag av 82 medlemmar men vi ser gärna att vi blir fler!
Om du har någon på arbetet eller i bekantskapskretsen som du vet har ett försäkringsmedicinskt intresse, be denne att kontakta styrelsen för ytterligare information om medlemskap.

Kalendarium

  • Föreläsning på Karolinska Institutet
    Torsdagen den 13 juni klockan 14.30 bjuder KI i Solna på en intressant föreläsning.  Läs mer och anmäl dig här
  • Vårmöte 15 maj i Göteborg
    Välkommen till Försäkringsmedicinska Sällskapets vårmöte den 15 maj kl 18, Arbets- och miljömedicin, Medicinaregatan 16 A, Göteborg. Doktoranden Stefan Oliv vid Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet kommer att presentera sin avhandling: ”Work ability and exposure to work demands among workers with neck pain”, som han senare försvarar vid sin disputation den 4 juni.