Aktuellt

Sällskapet består idag av 82 medlemmar men vi ser gärna att vi blir fler!
Om du har någon på arbetet eller i bekantskapskretsen som du vet har ett försäkringsmedicinskt intresse, be denne att kontakta styrelsen för ytterligare information om medlemskap.

Kalendarium

 • Vårmöte 2019 
  Datum och mer information kommer snart!
 • Seminarium om hjärndoping
  Torsdagen den 31 januari kl 17-20 är det ett seminarium på GIH på Lidingövägen 1 i Stockholm om hjärndoping. Målgruppen är idrottsmedicinskt och -psykologiskt utbildade, idrottslärare, kvalificerade idrottsledare och andra som är aktiva inom anti-doping. Utöver detta är massmedia en målgrupp för att få den meddelade kunskapen ut till den intresserade allmänheten. Nivån skall således vara hög ur vetenskaplig synvinkel, men meddelas på ett sådant språk att exempelvis journalister kan ta till sig det sagda och extrahera det de tycker är viktigt att förmedla vidare. Utgångspunkten är ”idrott”, helst med svenska förtecken.Valet av ämne föranleds främst av modafinilets framgångar som drog vid examina av olika slag och det stora bruket bland studenter, främst i USA. Det är sannolikt att modafinil kommer att bli aktuellt också i Sverige inom de närmsta åren. Samtidigt är det viktigt att relatera modafinilets effekter också till de redan dopingklassade amfetamin och anabola steroider och det inte dopingklassade kaffeinet, samt – särskilt – vilka mål man kan uppnå med modern idrottspsykologi. Dessutom skall helhet sättas i ett socialt och etiskt perspektiv.

  Program
  Välkommen Åke Andrén-Sandberg och Per Nilsson (rektor GIH)
  För kick eller prestation – riskbruk och beroende hos unga i befolkningen Anders C Håkansson (15 minuter)
  Hjärnfarmakologi Anders Rane (20 minuter)
  Anabola steroider Pia Steensland (30 minuter)
  Amfetamin Fred Nyberg (20 minuter)Paus (20 minuter)

  Kaffein Linda Bakkman (15 minuter)
  Modafinil Åke Andrén-Sandberg (20 minuter)
  Modern idrottspsykologi Göran Kenttä (20 minuter)
  Etiska aspekter Mikael Sandlund (15 minuter)

  Förhandsanmälan sker till Svensk Antidoping, antidoping@rf.se