Aktuellt

Sällskapet består idag av 82 medlemmar men vi ser gärna att vi blir fler!
Om du har någon på arbetet eller i bekantskapskretsen som du vet har ett försäkringsmedicinskt intresse, be denne att kontakta styrelsen för ytterligare information om medlemskap.

Kalendarium

  • Vårmöte 15 maj i Göteborg
    Välkommen till Försäkringsmedicinska Sällskapets vårmöte den 15 maj kl 18, Arbets- och miljömedicin, Medicinaregatan 16 A, Göteborg. Doktoranden Stefan Oliv vid Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet kommer att presentera sin avhandling: ”Work ability and exposure to work demands among workers with neck pain”, som han senare försvarar vid sin disputation den 4 juni.
  • KI har fått sin första professor i försäkringsmedicin
    Den 1 april tillträdde Ellenor Mittendorfer-Rutz tjänsten som professor i försäkringsmedicin, vid Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för Klinisk neurovetenskap. Hon är även chef för Avdelningen och forskargruppsledare. Hennes tvärvetenskapliga och translationella forskning omfattar både etiologisk, prognostisk, interventions- och behandlingsforskning. Läs mer här