Försäkringsmedicinska seminarier Göteborgs universitet

Arbetsskadeförsäkringen – hantering på Försäkringskassan och vid Kammarrätterna
Professor Kjell Torén
23 maj 2014, kl 13-14.30

Work-related neck pain – prevention and rehabilitation through exercise training: muscle physiological responses
Professor Gisela Sjögaard
29 augusti 2014, kl 13-14.30 KL 13.00-14.30 Lokal Karl Isaksson Medicinaregatan 16, Göteborg.

Seminarierna är kostnadsfria och kräver ingen föranmälan.

Kontaktperson: Cina Holmer Telefon: 031-786 6261.