Publikationer

AFA har på olika sätt genom åren hjälpt vår förening. Börje Tillbom har varit vår närmaste kontakt och har verkligen många gånger varit ett stirt stöd för FMS. Tyvärr gick han hastigt bort i en hjärtinfarkt den 21 januari 2008 -vår saknad är stor! Vi har beslutat utlysa ”Två resestipendier till Börja Tillboms minne”. Varje stipendium är på 10.000 SEK och finansieras genom bidrag från AFA. Medlem kan söka, men man kan också ansöka om medlemsskap före oktobers månads utgång. Stipendieansökan skall vara inlämnad till Kjell Torén senast den 1 november 2008, innan resan påbörjas.

Stipendievillkor: Deltagande i internationell kongress (utanför Sverige) Accepterat föredrag, poster eller inbjuden presentation av ett ämne med försäkringsmedicinsk anknytning. Sökande måste vara medlem i Försäkringsmedicinska Sällskapet. Stipendierna kommer att utbetalas under november månad. Ansökan i två ex skall innehålla abstrakt med besked om godkännande eller inbjudan. Efter genomförd resa skall föredraget presenteras på något av FMS kommande möten (års-, vår-eller höstmöte).

FMS publikationer 1999