Aktuellt

Sällskapet består idag av 82 medlemmar men vi ser gärna att vi blir fler!
Om du har någon på arbetet eller i bekantskapskretsen som du vet har ett försäkringsmedicinskt intresse, be denne att kontakta styrelsen för ytterligare information om medlemskap.

Kalendarium 2022

Kan arbetsmiljön orska ont i nacke, skuldror, armar och händer?

Välkommen! Måndagen den 10 oktober, kl 18.00, anordnar vi ett möte i Göteborg. Om du inte har möjlighet att vara med på plats kommer det finnas möjlighet att delta digitalt. Mer information om mötet och anmälan finns här

Årsmöte!

Den 25 april kommer vårt årsmöte med föredrag och mingel gå av stapeln. Vi vill såklart att alla våra medlemmar som har möjlighet kommer. Vi träffas i Folksams lokaler på Bohusgatan 14 i Stockholm. Det kommer även vara möjligt att ansluta till mötet på distans via Zoom. 

Läs mer och anmäl dig här

Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE) bjuder in till seminarium den 28 april. Hur står det till med jämställdheten på arbetsmarknaden?

Trots att Sverige på många sätt är ett av världens mest jämställda länder, så har vi en ojämställd arbetsmarknad. Mindre än en femtedel av Sveriges arbetskraft jobbar inom en bransch där det är jämställt såtillvida att det jobbar ungefär lika många kvinnor som män inom branschen. Denna ojämställdhet börjar redan i utbildningen, och fortsätter livet ut. Det ojämställda arbetslivet leder också till ekonomisk ojämställdhet i form av löner och pensioner. Varför ser det ut på detta sätt och vad kan vi göra åt det?

Läs mer och anmäl dig här

Disputation!

Den 29 april disputerar Elin Karlsson i Linköping på en avhandling med titeln Legitimacy and comprehensibility of work-related assessments and official decisions within the sickness insurance system.

Läs mer här

Disputation!

Den 6 maj disputerar Chantelle Murley på en avhandling med titeln Work disability, economic situation, and societal costs of multiple sclerosis in Sweden. Huvudhandledare är ingen mindre än sällskapets styrelsemedlem Emilie Friberg.

Läs mer här