Om FMS

FörsäkringsMedicinska Sällskapets syfte är att främja försäkringsmedicinsk utveckling inom forskning och utbildning. Vi är en associerad förening till Svenska Läkaresällskapet

Försäkringsmedicinska Sällskapet har sedan starten arbetat både på regional och lokal nivå. Till medlem väljs legitimerad läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för försäkringsmedicinens närstående verksamhet. Vi har många medlemmar med olika befattningar inom försäkringsbolag och Försäkringskassan.

Medlemskap beslutas formellt av styrelsen. Sällskapet bildades 1998 och dess första ordförande var Bo Mikaelsson under 6 år. Därefter har Jan Ekholm, Gundars Rasmanis och Pelle Netz varit ordförande och 2009 valdes Bengt Samuelsson till denna post. Ett av syftena med FMS är att främja försäkringsmedicinsk forskning och under de år som vi fick stöd av Socialdepartementet kunde stipendier utlysas. Den nya styrelsen arbetar för att återuppta stipendieverksamheten.

Medlemsavgiften för år 2022 är 300 SEK.

Kontakta styrelsen

Här hittar du kontaktinformation till styrelsemedlemmarna.